Image Alt

Cenník

cenník

Bezplatné a platené služby

Cenník Žilina, Martin

Diagnostika

VÝKON – DIAGNOSTIKA CENA ČAS
Odborná diagnostika
(špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická)
bezplatne 45 – 90 min.
Konzultácia k výsledkom vyšetrenia bezplatne 20 – 25 min.
Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces bezplatne 45 – 90 min.
Špecifický posudok
(vystavujeme iba dlhodobému klientovi SCŠPP – pre kompenzačné pomôcky, pre sociálny úrad, súd, a iné)
35 € 45 – 60 min.
Profesijná orientácia (konzultácia, poradenstvo, správa) 35 € 120 min.

Terapia

VÝKON – TERAPIA CENA ČAS
Odborné poradenstvo 20 € 45 min.
Špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická terapia
(dysfázia, nehovoriace deti)
20 € 45 min.
Odborné vedenie detí PAS 20 € 45 min.
Korekcia (logopedické, psychologické, špeciálno-pedagogické) 15 € 30 min.
Individuálna psychoterapia 20 € 45 min.
Filiálna terapia, Rodinná terapia 20 € 45 min.
Skupinový program 10 € / osoba / stretnutie 10 – 15 stretnutí
Biofeedback úvodné meranie 20 € 30 – 45 min.
Biofeedback tréning 120 € 10 tréningov

Platba je formou depozitu, tzn. na prvom stretnutí platíte 2x, na poslednom stretnutí neplatíte.

*) Náhrada za stratu času pri odhlásení termínu po 8,00 hod. rána, v deň konania plánovaného stretnutia, alebo v prípade nedostavenia sa na termín je 100 % ceny.

Diagnostika

VÝKON – DIAGNOSTIKA CENA ČAS
Odborná diagnostika
(špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická)
50 € 45 – 90 min.
Konzultácia k výsledkom vyšetrenia 20 € 20 – 25 min.
Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces 20 € 45 – 90 min.
Špecifický posudok
(vystavujeme iba dlhodobému klientovi SCŠPP – pre kompenzačné pomôcky, pre sociálny úrad, súd, a iné)
35 € 45 – 60 min.
Profesijná orientácia (konzultácia, poradenstvo, správa) 35 € 120 min.

Terapia

VÝKON – TERAPIA CENA ČAS
Odborné poradenstvo 50 € 45 min.
Špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická terapia
(dysfázia, nehovoriace deti)
20 € 45 min.
Odborné vedenie detí PAS 20 € 45 min.
Korekcia (logopedické, psychologické, špeciálno-pedagogické) 15 € 30 min.
Individuálna psychoterapia 30 € 45 min.
Filiálna terapia, Rodinná terapia 35 € 45 min.
Skupinový program 10 € / osoba / stretnutie 10 – 15 stretnutí
Biofeedback úvodné meranie 20 € 30 – 45 min.
Biofeedback tréning 120 € 10 tréningov

Platba je formou depozitu, tzn. na prvom stretnutí platíte 2x, na poslednom stretnutí neplatíte.

*) Náhrada za stratu času pri odhlásení termínu po 8,00 hod. rána, v deň konania plánovaného stretnutia, alebo v prípade nedostavenia sa na termín je 100 % ceny.

Cenník Rajec

Diagnostika

VÝKON – DIAGNOSTIKA CENA ČAS
Odborná diagnostika
(špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická)
bezplatne 45 – 90 min.
Prednostné vyšetrenie 30 € 45 – 90 min.
Konzultácia k výsledkom vyšetrenia bezplatne 20 – 25 min.
Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces bezplatne 45 – 90 min.
Prednostné vypracovanie správy 30 € 45 – 90 min.
Špecifický posudok (vystavujeme iba dlhodobému klientovi SCŠPP – pre kompenzačné pomôcky, pre sociálny úrad, súd, a iné) 35 € 45 – 60 min.
Profesijná orientácia (konzultácia, poradenstvo, správa) 35 € 120 min.

Terapia

VÝKON – TERAPIA CENA ČAS
Odborné poradenstvo 20 € 45 min.
Špeciálno-pedagogická, fyzioterapeutická, logopedická terapia (dysfázia, nehovoriace deti) 10 – 20 € 30 – 45 min.
Odborné vedenie detí PAS 20 € 45 min.
Korekcia (logopedické, psychologické, špeciálno-pedagogické) 15 € 30 min.
Individuálna psychoterapia 20 € 45 min.
Filiálna terapia, Rodinná terapia 25 € 45 min.
Skupinový program 10 € / osoba / stretnutie 10 – 15 stretnutí
Biofeedback úvodné meranie 20 € 30 – 45 min.
Biofeedback tréning 120 € 10 tréningov

Platba je formou depozitu, tzn. na prvom stretnutí platíte 2x, na poslednom stretnutí neplatíte.

*) Náhrada za stratu času pri odhlásení termínu po 8,00 hod. rána, v deň konania plánovaného stretnutia, alebo v prípade nedostavenia sa na termín je 100 % ceny.

Diagnostika

VÝKON – DIAGNOSTIKA CENA ČAS
Odborná diagnostika
(špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická)
50 € 45 – 90 min.
Konzultácia k výsledkom vyšetrenia 20 € 20 – 25 min.
Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces 50 € 45 – 90 min.
Špecifický posudok (vystavujeme iba dlhodobému klientovi SCŠPP – pre kompenzačné pomôcky, pre sociálny úrad, súd, a iné) 35 € 45 – 60 min.
Profesijná orientácia (konzultácia, poradenstvo, správa) 35 € 120 min.

Terapia

VÝKON – TERAPIA CENA ČAS
Odborné poradenstvo 50 € 45 min.
Špeciálno-pedagogická, fyzioterapeutická, logopedická terapia (dysfázia, nehovoriace deti) 20 € 30 – 45 min.
Odborné vedenie detí PAS 20 € 45 min.
Korekcia (logopedické, psychologické, špeciálno-pedagogické) 15 € 30 min.
Individuálna psychoterapia 30 € 45 min.
Filiálna terapia, Rodinná terapia 35 € 45 min.
Skupinový program 10 € / osoba / stretnutie 10 – 15 stretnutí
Biofeedback úvodné meranie 20 € 30 – 45 min.
Biofeedback tréning 120 € 10 tréningov

Platba je formou depozitu, tzn. na prvom stretnutí platíte 2x, na poslednom stretnutí neplatíte.

*) Náhrada za stratu času pri odhlásení termínu po 8,00 hod. rána, v deň konania plánovaného stretnutia, alebo v prípade nedostavenia sa na termín je 100 % ceny.