Image Alt

Ing. Anna Kovalčíková

Ing. Anna Kovalčíková

administratívna pracovníčka - recepcia

Po ukončení AF VŠP V Nitre som absolvovala ešte Doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej Fakulte v Nitre. Pracovala som na pozícii vedúcej oddelenia prírodných vied v ODPM v Dolnom Kubíne. V školských službách som ostala aj naďalej, pôsobila som v KZŠ s MŠ A. Bernoláka, kde som zastávala funkciu vedúcej CVČ pri základnej škole. Neskoršie som pracovala  v pozícii ergo terapeuta a výchovného poradcu v zariadení Senior vo Vrútkach. V súčasnosti pracujem v  SCŠPP Žilina v alokovanom pracovisku Martin na pozícií administratívnej pracovníčky na recepcii.