Image Alt

Mgr. Darja Čerpáková

Mgr. Darja Čerpáková

psychologička

V roku 2016 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia som absolvovala prax na psychiatrickom oddelení v Trenčíne, kde som pracovala s mládežou aj dospelými. Následne som absolvovala absolventskú prax v resocializačnom stredisku.  Pracovala som ako psychologička pre výchovné opatrenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som  sa intenzívne venovala práci s deťmi a s ich rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Od júna 2017 pracujem v SCŠPP ako psychologička, venujem sa psychodiagnostike detí, poradenstvu pre rodičov, práci v teréne a terapeutickej činnosti. Absolvovala som kurzy ako Komunikačná bedňa, Rodinná doska, Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby a výcvik v Terapii hrou. V najbližšom období ma čaká absolvovanie ďalších kurzov, ktoré mi umožnia osobnostný a profesionálny rozvoj. Myslím, že je veľmi dôležité venovať sa ako deťom, tak aj rodičom, ktorí zohrávajú významnú úlohu v živote jedinca a značne prispievajú k jeho zdravému všestrannému vývinu.