Image Alt

Mgr. Helena Getlerová

Mgr. Helena Getlerová

špeciálna pedagogička

V roku 2016 som ukončila štúdium Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Trnavskej univerzite v Trnave. Moja sympatia k neobyčajným a jedinečným deťom sa začala ešte počas SŠ, keď som doučovala deti v rómskej komunite. Už tam som spozorovala detskú túžbu po rovnocennosti. Neskôr som mala možnosť nahliadnuť k deťom z detského domova. Aj táto skúsenosť bola pre mňa prospešnou školou života. Naďalej chcem pracovať s deťmi, u ktorých sa prejavuje sila práve v slabosti. Preto pokračujem vo svojom vzdelávaní. Aktuálne si rozširujem svoje vedomosti na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave na katedre špeciálnej pedagogiky. Mám ukončené Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie, Komunikačnú bedňu a školenie Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv. V SCŠPP Martin som zamestnaná od roku 2017. Mám rada opravdivosť a skutočnosť.