Image Alt

Mgr. Helena Ištvánová

Mgr. Helena Ištvánová

logopedička

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie v PO v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. V roku 2017 som úspešne ukončila vysokoškolské štúdium v odbore logopédia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdia som sa výskumne venovala kvantitatívnej analýze hlasu u 10 – 19 ročných detí a adolescentov. Po ukončení štúdia som začala pracovať ako logopédka v SCŠPP v Žiline a v Rajci.

V mojej práci sa zaoberám najčastejšie logopedickou intervenciou pre deti v ranom veku a ich rodičom, ako i deťom s vývinovou dysfáziou, oneskoreným vývinom reči a  narušenou zvukovou rovinou reči. Každý deň je pre mňa novou výzvou na spoznávanie nekonečného sveta fantázie dieťaťa.