Image Alt

Mgr. Ivana Mikulová

Mgr. Ivana Mikulová

psychologička

V roku 2015 som úspešne ukončila štúdium psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. O rok neskôr som si dokončila dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium. Po ukončení štúdia som nastúpila na polročnú absolventskú prax do špecializovaného centra pre osoby s autizmom, kde som pracovala ako psychológ/vychovávateľ. Následne som v centre ostala pracovať ako vychovávateľ. V SCŠPP pracujem od augusta 2017 ako psychológ. Zaoberám sa psychodiagnostikou, poradenstvom pre rodičov a deti, prácou v terénne a terapeutickou činnosťou. Absolvovala som kurz Rodinná doska, Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby a aktuálne navštevujem výcvik Terapia hrou a Filiálna terapia.