Image Alt

Mgr. Jana Šajtlavová

Mgr. Jana Šajtlavová

psychologička

Štúdium psychológie som ukončila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a svoju profesnú dráhu som začala ako psychológ v Centre podpory profesionálnych rodín v Detskom domove. V SCŠPP pracujem ako interný zamestnanec od roku 2017, venujem sa predovšetkým diagnostike, poradenstvu, práci v teréne  ako aj terapeutickej činnosti. Mám absolvovaný základný kurz v metóde Biofeedback súčasne s nadväzujúcim kurzom z neurofyziológie,  workshop Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby a Rodinná doska. Od roku 2017 nastupujem do výcvikového  programu Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu.