Image Alt

Mgr. Mária Gajarská

Mgr. Mária Gajarská

psychologička

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako psychologička som pracovala v detskom domove, kde som sa zaoberala psychodiagnostikou a terapiou detí. Následne som pracovala v centre poskytujúcom pomoc obetiam násilia a rodinám v krízovej rozvodovej situácii. Tu som sa venovala najmä individuálnej aj skupinovej terapii detí v spolupráci s ich rodičmi. Absolvovala som viacero kurzov zameraných na psychodiagnostiku a poradenskú prácu, ukončila som výcvik v hipoterapii, terapii hrou a rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu. Aktuálne som frekventantkou dlhodobého výcviku v poradenstve a psychoterapii podľa C. Rogersa v Prahe. V SCŠPP v Žiline pracujem od januára  2018. Venujem sa psychodiagnostike, poradenstvu, práci v teréne a terapeutickej činnosti.