Image Alt

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Monika Boričová

špeciálna pedagogička

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Zaoberám sa diagnostikou, poradenstvom a korekciami pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchou pozornosti a s poruchami správania. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou a Filiálna terapia, Scénotest, Metóda dobrého štartu a INPP program, Sandplaying, rodinná doska. Špecializujem sa na deti s poruchou vzťahovej väzby. Preto som absolvovala v Prahe výcvik v „Dyadickej vývinovej psychoterapii“. Minulý rok som absolvovala inštruktorský kurz „Výchova bez porazených –T.Gordon“. V súčasnosti dokončujem supervízny výcvik v ASSP v Bratislave. Taktiež sa zaoberám individuálnymi terapiami, filiálnou a hrovou a rodinnou terapiou, ako aj prácou so skupinami a supervíziami najmä v Detských domovoch. Pôsobím ako lektorka výcvikových programov Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Terapia hrou a Filiálna terapia. Pracujem v súkromnom špeciálno-pedagogickom centre v Martine od r. 2011.