Image Alt

Mgr. Michal Antal

Mgr. Michal Antal

terénny psychológ

V máji 2016 som ukončil jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Skúsenosti s diagnostikou detí som získal v CPPPaP v Dolnom Kubíne, Námestove a počas praxe v Súkromnej základnej škole pre deti s VPU v Martine. Popri štúdiu psychológie som nadobudol skúsenosti v študentskej organizácii SAŠAP a v rôznych organizáciách, venujúcim sa deťom, ako napr. Detské centrum Slovensko, Úsmev ako dar, či nadácia Rozum a cit, kde som pôsobil ako dobrovoľník v pestúnskych rodinách. Mnohé znalosti som nadobudol aj v internetovej poradni pre mladých IPčko.sk, kde som pôsobil ako poradca.

V SCŠPP pracujem od júna 2016 ako psychológ, pričom sa venujem psychodiagnostike, psychologickému poradenstvu pre rodičov a učiteľov, práci so skupinami počas terénnych programov v priestoroch jednotlivých škôl. Od začiatku štúdia som dodnes absolvoval niekoľko kurzov – kurz online poradenstva, Kresba postavy, Sandplay, My Backpack, Komunikačná bedňa, Rodičovské zručnosti, či e-learningový kurz Ochrana detí pred násilím.