Image Alt

Mgr. Romana Repkovská

Mgr. Romana Repkovská

špeciálna pedagogička

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku – odbor poradenstvo na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci ďalšieho vzdelávania som absolvovala niekoľko kurzov: Deficity čiastkových funkcii ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania,, Modul 1, Modul 2, Podpora rozvoja komunikácie u detí s ťažkým viacnásobným postihnutím, ADOS-2 – Diagnostika a hodnotenie poruchy autistického spektra.

Počas svojej praxe školskej  špeciálnej pedagogičky na základnej škole som pracovala prevažne so žiakmi s poruchami učenia a so žiakmi s telesným postihnutím. Od roku 2016 pracujem v SCŠPP Žilina ako špeciálna pedagogička. Venujem sa predovšetkým špeciálnopedagogickej diagnostike, poradenstvo a terénnej činnosti. Vzájomnou komunikáciou s rodičom a školou sa spolu s kolegami snažíme vytvoriť podmienky pre dieťa, v ktorých by dosahovalo čo najlepšie výsledky a úspech.