Image Alt

Náš tím

pracovníci

Náš tím

Riaditeľka SCŠPP

riaditeľka CŠPP, špeciálna a liečebná pedagogička

Odborní zamestnanci – pracovisko Žilina

špeciálna pedagogička

psychologička

psychologička

sociálna pedagogička

špeciálna pedagogička

terénna špeciálna pedagogička

fyzioterapeutka

Odborní zamestnanci – pracovisko Rajec

zástupkyňa riaditeľky, psychologička

psychologička

špeciálna pedagogička

terénna špeciálna pedagogička

Odborní zamestnanci – elokované pracovisko Martin

špeciálna pedagogička

psychologička

terénny psychológ

špeciálna pedagogička

logopedička

Externí odborní pracovníci

Administratívny úsek

administratívna pracovníčka - recepcia

administratívna pracovníčka - recepcia