Image Alt

Náš tím

pracovníci

Náš tím

Riaditeľka SCŠPP
a

PaedDr. Dušana Priehradná

špeciálna a liečebná pedagogička

Odborní zamestnanci – pracovisko Žilina

a
PhDr. Andrea Pieronová
špeciálna pedagogička
a
Mgr. Mária Gajarská
psychologička
a
Mgr. Jana Šajtlavová
psychologička
a
Mgr. Aneta Sekáčová, PhD.
sociálna pedagogička
a
Mgr. Helena Ištvánová
logopedička
a
Mgr. Alžbeta Harušincová
špeciálna pedagogička
a
Mgr. Daniela Heglasová
terénna špeciálna pedagogička
a
Mgr. Lucia Davis
fyzioterapeutka

Odborní zamestnanci – pracovisko Rajec

a
PhDr. Miroslava Malíková
zástupkyňa riaditeľky, psychologička
a
Mgr. Ivana Mikulová
psychologička
a
Mgr. Romana Repkovská
špeciálna pedagogička
a
Mgr. Daniela Heglasová
terénna špeciálna pedagogička
a
Mgr. Helena Ištvánová
logopedička

Odborní zamestnanci – elokované pracovisko Martin

a
Mgr. Monika Boričová
špeciálna pedagogička (MT)
a
Mgr. Darja Čerpáková
psychologička
a
Mgr. Michal Antal
terénny psychológ
a
Mgr. Helena Getlerová
špeciálna pedagogička
a
Mgr. Iveta Fillová
logopedička

Externí odborní pracovníci

a
PhDr. Eva Škorvágová, PhD.
psychologička (ZA)
a
PhDr. Ján Grosman
psychológ (ZA)
a
Mgr. Jana Vindišová, PhD.
psychologička
a
Mgr. Mária Košútová
logopedička (ZA)

Administratívny úsek

a
Mgr. Jana Jančová
administratívna pracovníčka - recepcia (ZA)
a
Mária Dvorská
administratívna pracovníčka - recepcia (Rajec)
a
Ing. Anna Kovalčíková
administratívna pracovníčka - recepcia (MT)