a

Ponuka pre rodičov a deti

pomoc

Ponuka našej pomoci

Pomáhame riešiť otázky z oblasti

výchovy

Je vaše dieťa vzdorovité a neposlúcha? Je stále v pohybe? Vyhľadáva nebezpečenstvá?, ..

reči a komunikácie

Nesprávne vyslovuje hlásky, rozpráva málo alebo ešte nerozpráva, má malú slovnú zásobu, nevie hláskovať, slabikovať...) (V škole nedáva pozor, nevydrží dlho pri učení, napriek tomu, že sa do školy pripravuje – zlyháva, nesprávne číta, má problém v písaní, počítaní, ..

nástupu do 1. ročníka ZŠ

Neviete, či vaše dieťa má alebo nemá ísť do školy? Má odklad školskej dochádzky? Chcete pripraviť vaše dieťa na vstup do školy?

iné, špecifické

Má vaše dieťa zrakové, sluchové, telesné, mentálne alebo zdravotné postihnutie, oneskorený vývin,.. ?

Ponúkame

konzultácie

rodičom, učiteľom, školským špeciálnym pedagógom, asistentom

odborné vyšetrenie

psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické, surdopedické, tyflopedické, somatopedické, vyšetrenie školskej zrelosti

ranú starostlivosť

pre deti s rizikovým vývinom od narodenia - psychoterapia, filiálna terapia, rodinná terapia, ..

iné odborné činnosti

logopédická starostlivosť, EEG Biofeedback a HRV Biofeedback