Image Alt

On-line žiadosť o vyšetrenie

a

Zvoľte, ktorému centru chcete poslať správu:

Údaje o rodičovi (zákonnom zástupcovi) dieťaťa:

Informácie o dieťati:

Vyjadrenie súhlasu:

Súhlasím s odbornými službami (diagnostika, terapia a iné) v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina (SCŠPP).
Súhlasím s evidovaním a spracovaním jeho a mojich osobných údajov v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov za účelom poskytovania odbornej starostlivosti.

a