Skrátené obdobie zápisov do základných škôl

Skrátené obdobie zápisov do základných škôl

Aktuality

Milí rodičia,  už tento týždeň sa začína skrátené obdobie zápisov do základných škôl. Kvôli pandémii sa zápisy uskutočnia v odlišnom režime. Ministerstvo školstva vydalo v tejto veci usmernenie, ktoré pomôže školám i rodičom zorientovať sa v novej situácii: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/?fbclid=IwAR2YqPn4RqR98nCt8w-tk81N2TfTcxK20EhZiMuu1_V_UXJ305ON0G0a5Mw Pre deti s normálnym psychickým a fyzickým vývinom, nie je pre prijatie do školy potrebná žiadna, ani skríningová diagnostika školskej spôsobilosti. Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak rodič žiada o vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP, ak rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky, ak rodič žiada o predčasné zaškolenie.  Toto vyšetrenie je však možné uskutočniť iba osobne s dieťaťom. Budeme ich prednostne riešiť hneď, ako sa otvorí naše poradenské zariadenie tak, aby ste odporúčanie mohli do školy doručiť do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. V  prípade záujmu Vám potrebné dokumenty na vyplnenie zašleme mailom. Môžete sa s nami skontaktovať telefonicky alebo mailom, radi sa Vám budeme venovať a odpovedať na Vaše otázky. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na:

* pracovisko Žilina[email protected] +421 944 028 727

* pracovisko Martin[email protected],+421 948 833 430

* pracovisko Rajec [email protected],+421 908 145 622