Vyhlásenie výberového konania na obsadenie riaditeľa SCŠPP Žilina a SCSPP Rajec s termínom nástupu od 1.11.2020

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie riaditeľa SCŠPP Žilina a SCSPP Rajec s termínom nástupu od 1.11.2020

Vyhlásenie výberového konania 28.08.2020

EduGo s.r.o., ako zriaďovateľ SCSPP Žilina SCSPP Rajec , v súlade s ustanovením § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Žilina a SCSPP Rajec.

Bližšie informácie na stiahnutie TU