Oromotorické cvičenia hrou

Oromotorické cvičenia hrou

Blog

„Nie mami! Mne sa nechce…

Aj vám – teda vášmu dieťaťu 🙂 odporučila  logopedička cvičiť s jazýčkom každý deň? Ako urobiť stereotypné každodenné oromotorické cvičenia pre dieťa aspoň o trošku viac zaujímavými? Ako spojiť posilňovanie špecifických koordinovaných pohybov svalov pier, jazyka a líc so zábavou? Ukážeme vám ako na to 😉

Budete potrebovať:

  • starú drevenú kocku 
  • prefotené obrázky „jazykovej rozcvičky“ z pexesa, knihy alebo iného zdroja 
  • farebné papiere 
  • chuť tvoriť  (samozrejme najlepšie spolu s  vaším dieťaťom!)

 

Pri hre všetky kartičky pomiešame a otočíme farebnou stranou nahor (takže obrázky s oromotorickými cvikmi nie je vidno).
Dieťa hodí kockou, na ktorej stranách sú rôzne farby, aká farba padne, tie kartičky otočíme aprecvičíme. Precvičené odložíme.
A
ko nám to krásne ubúda!  A ešte sa aj hráme! Až kým neprecvičíme úplne všetko.
H
otovo! Domáca úloha splnená 🙂  

 

Vypracovala: Mgr. Sabina Klinovská, špeciálna pedagogička SCŠPP Rajec