Aktuality

20.-21.05.2019 – MŠ Furdeka, Martin, rodičovské združenie (pracovisko Martin)

Uverejnené:

21.05.2019 – MŠ Sovička, Žilina – konzultácie k logopedickej depistáži (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

21.05.2019 Konzultácie k Fyzio. screeningu KSŠ Rajec v priestoroch SCŠPP (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

22.05.2019 MŠ Kunerad – konzultácie ku skupinovým programom (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

22.05.2019 MŠ Krasňany -konzultácie k fyzio.screeningu (pracovisko Žilina)

Uverejnené:

23.05.2019 – ZŠ Lipová, Rajec – fyzioterapeutický screening (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

23.-24.05.2019 vzdelávanie pre zamestnancov SCŠPP s PhDr.Bátovskou na tému: Projektívne techniky (prebieha na pracovisku Žilina)

Uverejnené:

Menu