Aktuality

24.01.2020 – Deň komplimentov

Uverejnené:

27.01.2020 – Gymnázium Rajec, Rajec, konzultácie (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

27.01.2020 – MŠ Rosina, Rosina, skupinové programy (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

28. 01.2020 – MŠ Dobrý Pastier, vyhodnotenie logopedickej depistáže (pracovisko Žilina)

Uverejnené:

28.01.2020 – MŠ Ďurčiná, Ďurčiná, skupinové programy (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

28.01.2020 – MŠ Zbyňov, Zbyňov, skupinové programy (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

28.01.2020 – GVPT, Martin, skupinový program (pracovisko Martin)

Uverejnené:

29. 01.2020 – prednáška pre rodičov v priestoroch SCŠPP Martin (viac o seminári v sekcii Pre rodičov – ponuka prednášok)

Uverejnené:

29.01.2019 – MŠ A. Stodolu, Martin, skupinové programy (pracovisko Martin)

Uverejnené:

Menu