Bc. Jana Chúpková

Bc. Jana Chúpková

asistentka riaditeľky

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    V roku 2013 som ukončila externé štúdium na Žilinskej univerzite- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, kde mi bol uznaný titul bakalár.
    V minulosti som pracovala na pozíciach ako recepčná, bankový pracovník a vedúca predajne. V SCŠPP Žilina pracujem od 01.02.2020 na pozícií asistentky riaditeľky a ako administratívny pracovník ekonomického úseku, kde môžem využiť doposiaľ nadobudnuté vedomosti a schopnosti.

    Špeciálne kvalifikácie, školenia