Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia