PhDr. Andrea Pieronová

PhDr. Andrea Pieronová

zástupkyňa riaditeľky, špeciálna pedagogička

Niečo o mne

Svoju profesnú dráhu som však začala o niečo skôr ako školská špeciálna pedagogička. Už vtedy ma lákala práca s deťmi, kreativita, posun po malých krôčikoch. Od roku 2011 pracujem ako špeciálny pedagóg v SCŠPP, kde sa venujem deťom ako s poruchami učenia, tak aj deťom so zdravotným oslabením. Päť rokov sa venovala aj ako mobilný pedagóg sluchovo postihnutým deťom v ich domácom prostredí.

Špeciálne kvalífikácie, školenia

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky som ukončila roku 2009 na Univerzite Komenského v Bratislave na Pedagogickej fakulte. Mám absolvované školenia a semináre so zameraním na Dielčie oslabenie výkonu, Metódu dobrého štartu, Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Scénotest, Starostlivosť o deti s poruchami sluchu. Vo voľnom čase rada čítam knihy a venujem sa pestovaniu rastlín.