Blanka Kolenová

Mgr. Blanka Kolenová

logopedička

Kontaktujte nás

  Niečo o mne

  V roku 1998 som ukončila štúdium na UNIVERZITE KOMENSKÉHO v Bratislave v odbore KLINICKÁ LOGOPÉDIA.

  Od 1.9.1998 som pracovala v Detskom integračnom centre na  Kollárovej ulici v Banskej Bystrici ,najprv ako pani učiteľka v špeciálnej triede a potom ako logopédka centra, kde som pracovala prevažne s detičkami predškolského veku so špeciálnymi potrebami.

  Od 2.9.1999 som prešla do  Osobitnej škole internátnej na Striebornej ulici  v Banskej Bystrici ako učiteľka logopédie pre deti staršie ako 10 rokov. Následne 1.2.2000 som nastúpila do logopedickej ambulancii na Poliklinike Horná  Banská Bystrica, neskôr na detskú polikliniku. Venovala som sa v tej dobre prevažne detským pacientom. V tom období som sa pripravovala na špecializačnú skúšku v zdravotníctve s prácou o prvovyšetrení detí, ktorú som v roku 2006 ukončila atestačnou skúškou na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave v odbore klinická logopédia

  Od 1.5.2007 prevádzkujem neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulanciu klinickej logopédie  v Banskej Bystrici , ktorej klientmi sú všetky vekové kategórie. Ja sa však špecializujem na ranný vývin reči u deti s oneskoreným vývinom reči.

  V rokoch 2014 až 2017 som sa venovala aj práci v SCŠPP v Brusne , ako terénny logopéd.

  Od roku 2017 podľa potreby, spolupracujem aj so SCŠPP , kde sa venujem hlavne logopedickej diagnostike