Lenka Feldsamová

Lenka Feldsamová

recepcia Martin

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    V roku 1995 som ukončila štúdium na Obchodnej akadémii v Martine maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, anglického jazyka a ekonomiky. Od ukončenia štúdia som pracovala na pozícii administratívy, bankového pracovníka a asistentky riaditeľa.

    Špeciálne kvalífikácie, školenia

    V SCŠPP Martin pracujem od 01.07.2018 ako administratívny pracovník. Tu môžem plne využiť svoje doposiaľ nadobudnuté pracovné vedomosti a skúsenosti.

    Menu