Marianna Hurná

Mgr. Marianna Hurná

špeciálna pedagogička

Niečo o mne

Špeciálnu pedagogiku som vyštudovala na Katolíckej univerzite v Levoči. Po ukončení štúdia som pôsobila ako asistent učiteľa v základnej škole a potom v materskej škole. V centre SCŠPP v Žiline pracujem ako špeciálny pedagóg, kde sa venujem diagnostike a rediagnostike klientov s vývinovými poruchami učenia. V budúcnosti  sa chcem venovať klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou, preto rozširujem svoje vzdelanie.