Mgr. Alžbeta Harušincová

Mgr. Alžbeta Harušincová

špeciálna pedagogička

Niečo o mne

Po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave som nastúpila do tímu SCŠPP v Žiline na pozíciu špeciálnej pedagogičky. Počas štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka v Autistickom centre Andreas v Bratislave, neskôr som pôsobila ako osobný asistent mladým ľuďom so zrakovým a telesným postihnutím. V poslednom ročníku svojho štúdia som absolvovala vzdelávanie v detskom hospici Plamienok. Vo svojej práci sa venujem diagnostickej, rediagnostickej a terénnej činnosti s klientami s vývinovými poruchami učenia, zdravotným oslabením a poruchami autistického spektra. Absolvovala som viacero vzdelávaní zameraných na diagnostickú ako aj terapeutickú činnosť ako napr. Inštrumentálne obohacovanie Reuvena Feuerstaina, Edukačno-behaviorálna intervencia pri práci s deťmi s poruchami autistického spektra, diagnostická metóda ADOS-2.