Mgr. Aneta Sekáčová, PhD.

Mgr. Aneta Sekáčová, PhD.

sociálna pedagogička

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    Vyštudovala som sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PF Trnavskej Univerzity v Trnave. V roku 2015 som ukončila doktorandské štúdium, odbor Pedagogika na katedre pedagogiky UMB v Banskej Bystrici. Počas vysokoškolského štúdia som pracovala v SCŠPP s metódou EEG Biofeedback, taktiež ako dobrovoľníčka v Detskom krízovom centre Náruč v Žiline. Po ukončení štúdia naďalej pracujem v SCŠPP v Žiline ako sociálna pedagogička. Venujem sa terapii metódou EEG Biofeedback, kariérnemu poradenstvu a terénnej činnosti. Mám absolvované vzdelávania a semináre so zameraním na metódu CH-Q 1B, CH-Q 2, EEG Biofeedback, Socioterapiu, šikanovanie, Artefiletiku ako preventívnu sociálno-výchovnú činnosť v škole a ďalšie.

    Aktuálne na materskej dovolenke