Mgr. Daniela Šalagová

Mgr. Daniela Šalagová

špeciálna pedagogička

Niečo o mne

S deťmi pracujem viac ako 35 rokov. Venovala som sa detičkám zdravým, ale aj zdravotne a telesne postihnutým čo ma viedlo k tomu, aby som  si rozšírila svoje vzdelanie a špeciálnu pedagogiku, ktorú som ukončila štátnou skúškou v roku 2012. Odvtedy pracujem ako špeciálna pedagogička. Často som sa vo svojej dlhoročnej praxi stretávala s deťmi, ktoré mali problémy so správnou výslovnosťou, ktoré bojovali s neposlušným jazýčkom či hláskami a tak som sa rozhodla, že si doplním  vzdelanie o pedagogiku detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré som ukončila v roku 2018. Mojou snahou je nájsť  čo najschodnejšiu cestu na  odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti, ktorá bude nápomocná ako pre deti, tak aj pre rodiča. V SCŠCPP sa venujem diagnostike, rediagnostike, logopedickým korekciám, špeciálno-pedagogickým intervenciám, ako aj terénnym skupinovým programom. V poslednom období  poskytujem službu včasnej intervencie pre detičky od dvoch do siedmych rokov.