Mgr. Ivana Mihaldová

Mgr. Ivana Mihaldová

logopedička

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    V roku 2017 som ukončila 5 ročné spojené štúdium logopédie na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som sa venovala oblasti školstva v rámci odbornej práce „Dyslexie na stredných školách“, a tiež zdravotníckej oblasti, konkrétne téme dysfágii, ktorú som rozpracovala v rozsiahlej teoretickej diplomovej práci „Poruchy prehltania z logopedického aspektu“. Po ukončení štúdia som nastúpila do CŠPP pri ZŠI Jamník v Liptovskom Mikuláši. Momentálne pracujem na neurologickej klinike ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberoku, kde začínam svoju atestáciu klinického logopéda. Venujem sa neurogénne podmieneným poruchám komunikácie a výskumu porúch prehĺtania. Pracujem tiež ako logopéd v SCŠPP v Žiline, kde sa zaoberám diagnostikou rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti u detí.

    Obe práce sú pre mňa príležitosťou spoznávať ľudskú psychiku, nakoľko komunikácia je jej dôležitou súčasťou. Je pre mňa fascinujúce sledovať deti v starších ľuďoch a dospelosť v deťoch. V princípe sa vôbec nemeníme.