Mgr. Iveta Fillová

Mgr. Iveta Fillová

logopedička

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    Vďaka záujmu o rôzne druhy narušenej komunikačnej schopnosti a snahe pomáhať druhým ľuďom som ukončila 5-ročné štúdium programu logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci ďalšieho špecializačného vzdelávania som absolvovala niekoľko kurzov a výskumov: napr. Intervencia pri zajakavosti, Kurz Raná intervencia, Kurz Afázia v klinickej praxi, „Bilingual assessment of child lexical knowledge in Central Europe“ – Meeting and Workshop in Bratislava, Kurz:„Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“, účasť na Medzinárodnej logopedickej konferencii v Tatrách, výskum o stimulácii raných foném a slov v procese ranej intervencie u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia v logopedickej ambulancii Kliniky plastickej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Ružinov, Liečivá rodina, liečivý domov. Praktické skúsenosti som získala realizovaním logopedickej diagnostiky, terapie a prevencie v MŠ Blatnica (3 roky), individuálnymi terapiami s deťmi v domácom prostredí a individuálnymi terapiami s dospelými osobami s afáziou, dyzartriou a so zajakavosťou. V SCŠPP Žilina pracujem od decembra 2015 ako logopedička. Venujem sa logopedickej diagnostike, terapii a prevencii. Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí najmä empatia, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť, komunikatívnosť a flexibilita. Napĺňa ma práca s detskou, ale aj dospelou populáciou. Fascinujú ma deti s rázštepom pery a/alebo podnebia a awake operácie.

    AKTUÁLNE NA MATERSKEJ DOVOLENKE