Mgr. Katarína Poláková

Mgr. Katarína Poláková

asistentka riaditeľky

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    Vyštudovala som sociálnu prácu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, doplňujúce pedagogické štúdium v Žiline a špeciálnu pedagogiku, v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnila som sa na odborných seminároch a konferenciách týkajúcich sa problematiky autizmu, komunikácie a integrácie žiakov s postihnutím v bežných základných školách.  Venovala som sa dobrovoľníckym aktivitám v organizáciách, ako sú Úsmev ako dar v Trnave, Nadácia Krajina harmónie v Žiline, Návrat v Žiline.

    Špeciálne kvalífikácie, školenia

    Robila som dvakrát dobrovoľnícke služby v Taliansku, kde som pracovala s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Pracovné skúsenosti som získala v SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom v Žiline – Bánovej, ako asistentka učiteľa detí v rôznych vekových kategóriách, a na ZŠ v Žiline – Hájik, tiež v tejto funkcii žiakov s vývinovými poruchami učenia. V SCŠPP pôsobím od roku 2013 ako administratívna pracovníčka.

    Ponúkané terapie