Mgr. Michaela Žiaková

Mgr. Michaela Žiaková

psychologička

Niečo o mne

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila  na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas štúdia som mala možnosť nadobudnúť skúsenosti na rôznych pracoviskách, zameraných na prácu s klientom. Absolvovala som výcvik a prax ako online poradca v systemike a krízovej intervencii pre deti a mládež, ktoré boli zastrešené občianskym združením IPčko. Absolvovala som rozsiahly akreditovaný tréning a takisto som pracovala pod pravidelnou expertnou supervíziou. Mojím najväčším úspechom je vytvorenie preventívneho programu proti závislosti od internetu. V SCŠPP pracujem ako psychologička, venujem sa psychodiagnostike detí, terénnym skupinovým programom a poradenstvu rodičom. V blízkom období sa chystám absolvovať ďalšie kurzy a výcviky, ktoré mi budú prospešné pri práci s detským klientom a rovnako pre môj osobnostný a profesijný rast.