Mgr. Michal Antal

Mgr. Michal Antal

psychológ

Niečo o mne

V máji 2016 som ukončil jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prvotné skúsenosti s diagnostikou detí som získal v CPPPaP v Dolnom Kubíne, Námestove a počas praxe v Súkromnej základnej škole pre deti s VPU v Martine. Popri štúdiu psychológie som nadobúdal skúsenosti v študentskej organizácii SAŠAP a v rôznych organizáciách, venujúcim sa deťom, napr. Detské centrum Slovensko, Úsmev ako dar, či nadácia Rozum a cit, kde som pôsobil ako dobrovoľník v pestúnskych rodinách. Mnohé znalosti som nadobudol aj v internetovej poradni pre mladých IPčko.sk, kde som pôsobil ako poradca a online terénny pracovník.

V SCŠPP Martin pracujem od júna 2016, pričom od roku 2018 sa ako terénny psychológ venujem primárne práci s triednymi kolektívmi počas skupinových programov v priestore škôl. Menšie zastúpenie mojej činnosti aktuálne tvorí psychodiagnostika, terapie a poradenstvo pre rodičov a učiteľov. Svoj poobedný čas  väčšinou venujem tréningom pozornosti prostredníctvom Biofeedback terapií, zameraným na tréning pozornosti a sústredenia.

Kurzy, školenia

Od začiatku štúdia som dodnes absolvoval niekoľko kurzov – kurz online poradenstva, Kresba postavy, Sandplay, My Backpack, Komunikačná bedňa, Rodičovské zručnosti, či e-learningový kurz Ochrana detí pred násilím. V októbri 2018 som absolvoval týždenný kurz na EEG biofeedback metódu, ktorá podporuje dozrievanie jednotlivých mozgových funkcii. V novembri 2018 som absolvoval kurz Archipelago, zameraný na terapeutickú prácu s deťmi v rozvodovom konaní. V auguste 2020 sme ako tím absolvovali komplexné školenie zamerané na Krízovú intervenciu na školách, ktorá sa aktuálne stáva čoraz väčšou témou.

Vo svojom voľnom čase sa venujem prevažne športovým aktivitám –  prevažne bicyklovaniu, turistike, lezeniu, či skialpinizmu, pričom mnohé zo svojich záľub aktívne využívam aj ako člen Horskej služby. V neposlednom rade nesmiem zabudnúť na moju ročnú dcérku, ktorá aktuálne vypĺňa takmer všetok môj voľný čas a je pre mňa úžasnou možnosťou, ako si overovať teoretické vedomosti z oblasti ontogenetickej psychológie.