Mgr. Monika Boričová

Mgr. Monika Boričová

zástupkyňa riaditeľky, špeciálna pedagogička

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Od roku 2011 pracujem v SCŠPP Martin ako špeciálna pedagogička. Zaoberám sa diagnostikou, odborným poradenstvom a korekciami pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami pozornosti. Venujem sa rodinnej terapii aj terapeutickej práci pre deti s emočnými problémami a deťmi s problematickým správaním. Poskytujem poradenstvo pre rodičov a učiteľov.

    Špeciálne kvalífikácie, školenia

    Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, INPP program a vzdelávanie zamerané na efektívne rodičovstvo – výchova bez porazených. Špecializujem sa na prácu s deťmi z náhradných rodín, deti s poruchou vzťahovej väzby a deti s komplexnou traumou. Absolvovala som výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii (v Prahe), supervízny výcvik v ASSP a komplexný výcvik v párovej terapii – Terapia partnerského vzťahu. V súčasnosti pracujem ako vedúci zamestnanec v SCŠPP v Martine. Pôsobím ako lektorka, tútorka a supervízorka pre odborných pracovníkov v Čechách aj na Slovensku.