Mgr. Viktória Matysová

Mgr. Viktória Matysová

logopedička

Niečo o mne

Štúdiom logopédie som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som praxovala na viacerých školách a centrách pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Po úspešnom absolvovaní štúdia som sa zamestnala v SCŠPP  v Žiline, kde som nastúpila na pozíciu logopéda. V centre sa venujem logopedickému skríningu, diagnostike, rediagnostike a logopedickým terapiám s detskými klientmi.