PhDr. Jana Haščíková

PhDr. Jana Haščíková

poverená riadením SCŠPP

Niečo o mne

Na začiatku bol len nápad a nadšenie pomôcť práve tým deťom, ktoré to nemajú v škole a v živote až tak ľahké. Dnes má Centrum  špeciálno–pedagogického poradenstva, ktoré som pred 10 rokmi založila a viedla, 3 pracoviská a 30 zamestnancov.

Špeciálne kvalífikácie, školenia

Som zakladateľka Neziskovej organizácie MANDALA – zameranej na všestranný rozvoj osobnosti. Koordinovala som niekoľko projektov a  cezhraničných projektov. Prednášam odbornej a laickej verejnosti, venujem sa poradenskej a odbornej činnosti detí a mládeže.

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a logopédiu na KU v Ružomberku. V roku 2016 som ukončila rigorózne konanie na Katedre špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave. Absolvovala som niekoľko domácich i zahraničných kurzov ako aj výcvikov zameraných na komunikáciu, terapiu a ľudské zdroje.