Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti

  • Poradenstvo v rámci problémov Vášho dieťaťa v škole s učením
  • Poradenstvo v rámci neprimeraného správania Vášho dieťaťa v škole
  • Poradenstvo v rámci neprimeraného správania v domácom prostredí
  • Poradenstvo v rámci pripravenosti dieťaťa na školu
  • Poradenstvo v rámci oneskoreného vývinu/oneskoreného vývinu reči
  • Poradenstvo v rámci podpory rodičovských zručností
  • Poradenstvo v rámci problémov dieťaťa v pohybových zručnostiach
  • Poradenstvo v rámci problémov dieťaťa s poruchou sluchu
  • Iné (vyplňte prosím do políčka nižšie)
Menu