PONUKA PREDNÁŠOK NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Čítaná rozprávka a jej potenciál v terapii a vo výchove

Výber vhodnej obuvi a správne držanie tela

Oci, poď a kráčaj so mnou životom (nenahraditeľnosť otca v živote dieťaťa)

Mami, chcem ísť do školy – na čo sa pripraviť pred vstupom do školy

Poďme sa spolu hrať – nápady na spoločné aktivity pre rodičov a ich deti od 0 -7 rokov

Praktický návod na dojčenie a šatkovanie

Dieťa s autistickými črtami v ranom veku – hra, komunikácia

Podporná stimulácia vývinu reči

Rozvíjanie pamäti a pozornosti u detí

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.