Pracovisko Martin

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, elokované pracovisko Martin

Naše začiatky siahajú až do roku 2010, kedy vzniklo elokované pracovisko v Martine. Od toho času zabezpečujeme komplexnú diagnostiku detí predškolského veku, žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy a študentov stredných škôl či odborných učilíšť. Poskytujeme tiež odbornú starostlivosť v podobe včasnej intervencie pre detí do šiesteho roku života. Rodičom ponúkame výchovné poradenstvo s cieľom pomôcť ich deťom k napredovaniu v rámci výchovného aj vzdelávacieho procesu. Našim zámerom je pristupovať ku každému klientovi individuálne so špecifickým zameraním sa na jeho ďalšie možnosti v rámci skvalitnenia jeho života, v podobe rôznych- na mieru šitých aktivít, poradenstiev či terapií. Našim cieľom je zabezpečiť Vám komplexnú starostlivosť vyškolenými odborníkmi pod jednou strechou v súčinnosti so zdravotníckym zariadením.