Pre rodičov

Milí rodičia,

poslaním nášho centra je poskytovanie komplexných poradenských služieb – psychologického, špeciálno-pedagogického, logopedického poradenstva, diagnostiky a následne terapií.

Pri prvej návšteve nášho centra je  potrebné zobrať so sebou:

  • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa/klienta
  • Školské zošityžiaka a žiacku knižku.
  • Korekčné pomôcky, ktoré klient/dieťa potrebuje(napr. Okuliare…).
  • Vprípade, že dieťa/klient absolvoval vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), bolo by  vhodné priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás
  • Pri každom klientovi (ak rodič súhlasí) je potrebné získať informácie o jeho fungovaní aj v rámci školy, MŠ. Preto je potrebné kontaktovať školského špeciálneho pedagóga (resp. triedneho učiteľa) školy, ktorú klient navštevuje. V rámci spolupráce my následne požiadame o pedagogickú charakteristiku dieťaťa, ktorá bude aj súčasťou záverečnej správy z vyšetrení.

 

Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Klient/dieťa prichádza v sprievode zákonného zástupcu. Po vypísaní potrebných papierov (žiadosť o vyšetrenie v SCŠPP – PREKLNIKNÚŤ, anamnestický dotazník – PREKLIKNÚŤ ), sa následne realizuje konkrétna diagnostika, poradenstvo. Vyššie popísané dokumenty je možné stiahnuť si a doniesť už vypísané na prvotné stretnutie.

Čo vás čaká v rámci diagnostiky (psychologickej, špeciálno-pedagogickej, logopedickej, fyzioterapeutickej)? PREKLIKNÚŤ NA DG V SCŠPP

Žiadosť o službu včasnej intervencie

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.