Ponúkané terapie

ROPRATEM

Služba včasnej intervencie

CogniPlus

Špeciálno-pedagogické korekcie

Mediácia a koučing pre rodiny

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Terapia hrou a filiálna terapia

Sandplay terapia

Program na rozvoj čiastkových vývinových deficitov Dr.Sindelárovej

Metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)

Logopedická intervencia a intervencia pre deti s NKS

Kupoz

Intervenčné programy zamerané na sluchovo a zrakovo postihnuté dieťa

Intervenčné programy pre deti s poruchou autistického spektra

Individuálna terapia

Fyzioterapia

Dotyková terapia

Biofeedback

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.