Semináre pre rodičov

Autizmus – máme dieťa s autizmom a čo ďalej?

Máme dieťa so sluchovým postihnutím a čo ďalej?

Deti s poruchou pozornosti v rodine

Máme doma predškoláka

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.