Adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov

Ponúkame adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

Prihlásiť sa na adaptačné vzdelávanie

V prípade záujmu o adaptačné vzdelávanie prosím vyplňte online formulár.

Leave this field blank