Metodické materiály

DYSKALKULIA

stiahnuť dokument

DYSLÁLIA

stiahnuť dokument

DYSLEXIA

stiahnuť dokument

DYSGRAFIA

stiahnuť dokument

DYSORTOGRAFIA

stiahnuť dokument

ODPORÚČANIA K ADHD

stiahnuť dokument

OSOBNOSŤ ŽIAKA

stiahnuť dokument

PRÁCA S DIEŤAŤOM V MŠ

stiahnuť dokument

ZAJAKAVOSŤ

stiahnuť dokument

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.