Skupinové programy pre školy

Tajomstvo kníh – Čítanie s porozumením

JEDNOU NOHOU NA ZEMI, DRUHOU V KRAJINE SNOV – Tréning pozornosti

POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – Depistáž

HRA SO SLOVAMI

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!

V KRAJINE SLOV

POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK

Menu