Skupinové programy pre školy

V prípade záujmu účasti dieťaťa/žiaka na programe je potrebné, aby rodič vypísal žiadosť a rozhodnutie o prijatí.
Bližšie informácie k potrebnej dokumentácii vám radi poskytneme.
Filters
Reset

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

Tajomstvo kníh – Čítanie s porozumením

JEDNOU NOHOU NA ZEMI, DRUHOU V KRAJINE SNOV – Tréning pozornosti

POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – Depistáž

HRA SO SLOVAMI

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

BYSTRUŠKY

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!