Programy pre 1. stupeň základnej školy

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

Tajomstvo kníh – Čítanie s porozumením

JEDNOU NOHOU NA ZEMI, DRUHOU V KRAJINE SNOV – Tréning pozornosti

POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – Depistáž

HRA SO SLOVAMI

Ponúkané programy sú bezplatné.

V každom programe ponúkame v prípade záujmu možnosť individuálnych konzultácii pre rodičov a učiteľov.

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0944 028 727.  Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každé dieťa sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu.Podmienkou jeho zaradenia do programu je podpísanie informovaného súhlasu a rozhodnutia na prácu s dieťaťom, ktorý je platný na jeden školský rok.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.

Menu