Programy pre 2. stupeň základnej školy

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

KOĽKOREČÍ VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM – Efektívne učenie cudzích jazykov

NA UČENIE S FILIPOM – Efektívne učenie

Ponúkané programy sú bezplatné.

Výnimkou je program „*Profesijná orientácia“, kde je administratívny poplatok vo výške 2,-€ na žiaka (poplatok za test).

Lektorkami programov sú odborní pracovníci SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít sa môžete kontaktovať na tel. č. 0944 028 727. Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každý žiak sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou zaradenia do skupinového programu je podpísanie informovaného súhlasu rodičom a rozhodnutia s platnosťou po dobu jedného školskom roku.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.

Menu