Programy pre materské školy

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

BYSTRUŠKY

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!

V KRAJINE SLOV

POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK

Ponúkané programy sú bezplatné.

V každom programe deti obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí. Poslúži aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pokračovať v práci s dieťaťom. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených schopností.

V každom programe ponúkame v prípade záujmu možnosť individuálnych konzultácii pre rodičov a učiteľov.

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0948 833 430 (Martin), 0944 028 727 (Žilina), 0908 145 622 (Rajec). Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každé dieťa sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou jeho zaradenia do programu je podpísanie informovaného súhlasu a rozhodnutia na prácu s dieťaťom.

 

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

BYSTRUŠKY

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

Ponúkané programy sú bezplatné.

V každom programe deti obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí. Poslúži aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pokračovať v práci s dieťaťom. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených schopností.

V každom programe ponúkame v prípade záujmu možnosť individuálnych konzultácii pre rodičov a učiteľov.

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0948 833 430. Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každé dieťa sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou jeho zaradenia do programu je podpísanie informovaného súhlasu a rozhodnutia na prácu s dieťaťom.

 

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!

V KRAJINE SLOV

POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK

Ponúkané programy sú bezplatné.

V každom programe deti obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí. Poslúži aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pokračovať v práci s dieťaťom. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených schopností.

V každom programe ponúkame v prípade záujmu možnosť individuálnych konzultácii pre rodičov a učiteľov.

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0908 145 622. Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každé dieťa sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou jeho zaradenia do programu je podpísanie informovaného súhlasu a rozhodnutia na prácu s dieťaťom.

 

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

BYSTRUŠKY

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

Ponúkané programy sú bezplatné.

V každom programe deti obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí. Poslúži aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pokračovať v práci s dieťaťom. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených schopností.

V každom programe ponúkame v prípade záujmu možnosť individuálnych konzultácii pre rodičov a učiteľov.

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0944 028 727. Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každé dieťa sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou jeho zaradenia do programu je podpísanie informovaného súhlasu a rozhodnutia na prácu s dieťaťom.

 

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.