Programy pre stredné školy

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

PREVENCIA FAS/FASD (fetálny alkoholový syndróm)

EFEKTÍVNE UČENIE CUDZÍCH JAZYKOV

EFEKTÍVNE UČENIE

Ponúkané programy sú bezplatné. Výnimkou je program „*Profesijná orientácia“, kde je administratívny poplatok vo výške 2,-€ na študenta (poplatok za test).

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0948 833 430 (Martin), 0944 028 727 (Žilina), 0908 145 622 (Rajec). Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každý študent sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu.

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

PREVENCIA FAS/FASD (fetálny alkoholový syndróm)

EFEKTÍVNE UČENIE

Ponúkané programy sú bezplatné. Výnimkou je program „*Profesijná orientácia“, kde je administratívny poplatok vo výške 2,-€ na študenta (poplatok za test).

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0948 833 430. Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každý študent sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu.

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

EFEKTÍVNE UČENIE CUDZÍCH JAZYKOV

EFEKTÍVNE UČENIE

Ponúkané programy sú bezplatné. Výnimkou je program „*Profesijná orientácia“, kde je administratívny poplatok vo výške 2,-€ na študenta (poplatok za test).

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0944 028 727. Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každý študent sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.