Referencie

Pracujem ako učiteľka v materskej škole. Keď k nám do škôlky prišla ponuka z centra na realizáciu skupinových programov pre deti, uvítali sme to. Pre deti je to nová skúsenosť, pre náš učiteľky často inšpirácia na nové úlohy, do našej ďalšej práce. Ako výrazný prínos vidím aj možnosť sprostredkovania služieb SCŠPP rodičom našich detí, keďže po každom skupinovom programe nasleduje na rodičovské zduženie, kde odborník z centra komunikuje s rodičom individuálne výkony, výsledky jeho dieťaťa. Mnoho z prípadných ťažkostí sa práve týmto spôsobom dokázalo zachytiť, rodičom sa podala pomocná ruka a v konečnom dôsledku to je aj veľkým prínosom pre samotnú škôlku.

V centre som bola s dcérou pre ťažkosti s rečou. Na prvé stretnutie nás objednali asi za mesiac. Bola som spokojná s prístupom všetkých odborníkov, ktorí komunikovali so mnou a následne  pracovali s ňou. Po diagnostikách sme v centre ostali a pravidelne absolvujeme logopedické intervencie. V škole dcére nenavrhli integráciu ale len individuálny prístup. Čiže, učí sa normálne podľa plánu s ostatnými, len v škole majú brať ohľad na jej problém s rečou a vyjadrovaním. My sme tam však nešli kvôli nejakým úľavám, ale najmä aby nám poradili ako ten problém zvládnuť, ako jej mám  pomôcť pri príprave na vyučovanie a pod. Sme spokojní, dcéra sa návštevami tam dosť zlepšila, je taká sebavedomejšia, viac si dôveruje.

Do centra som prišla kvôli synovi, ktorý mal ťažkosti v diktátmi. Sama som nevedela, čo nás čaká. Prvotný kontakt prebehol veľmi dobre, na recepcii nás privítala milá pani. Syn musel prísť opakovane na viaceré stretnutia, na záverečnej konzultácii mi všetci odborníci, ktorí s ním pracovali vysvetlili jeho výsledky, dozvedela som sa, že syn má poruchy učenia. Následne nám bola odporúčaná integrácia v škole, čo mu naozaj pomohlo. Jemu sa teraz ľahšie chodí do školy.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.