Deti s poruchou pozornosti v rodine

Program je určený pre rodičov detí, ktoré majú ťažkosti s pozornosťou, sústredením sa, pracovným tempom a pod. Program je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

V rámci teoretickej časti vám budú predložené a odprezentované najdôležitejšie informácie, ktoré sa týkajú danej problematiky, bude poskytnutý priestor na diskusiu – zodpovedanie otázok, ako aj možnosť preberania individuálnych prípadov.

V rámci praktickej časti sa zameriame na ukážku vhodných pracovných postupov, pracovných listov, metód, prístupov a výchovných postupov, ktoré vám, ako rodičovi môžu pomôcť s učením sa, nadobúdaním nového a s celkovým fungovaním u vášho dieťaťa.

Tretie stretnutie bude zamerané na oboznámenie sa s vhodnými alternatívnymi možnosťami pomoci, ktoré vám budú odporúčane podľa diagnózy, ktorá sa potvrdila u vášho dieťaťa (pr. KUPOZ, EEG Biofeedback, Integrácia, terapie a i.)

Pre koho je program určený

Program je určený pre všetkých rodičov detí v predškolskom a  školskom veku, ktorí majú potvrdené, alebo vnímajú, že ich dieťa má problémy v rámci sústredenia sa a pozornosti. Zároveň tých, ktorí sa chcú dozvedieť viacej z danej problematiky, nie len v rámci teoretickej oblasti,  ale najmä z tej praktickej a ktorých zaujíma a radi by poznali názor odborníka.

Rozsah programu

Program je rozdelený do troch stretnutí, ktoré sa realizujú vo vopred dohodnutých termínoch. Čas jedného stretnutia je 45minút.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.